Gemeenten van Christus groeten u  Romeinen 16:16

Overal ter wereld komen gelovigen samen als gemeente van Christus. Met “gemeente van Christus” bedoelen wij een plaatselijke groep christenen, leden van het lichaam van Christus. Wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, het Hoofd van Zijn gemeente. Wij vereren en dienen God op basis van de Heilige Schriften.

Heb je vragen over een bijbels onderwerp?

“Wij prediken niet onszelf maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienaars om Jezus' wil. Want de God die zegt: Uit duisternis zal het licht schijnen, Hij is het die in onze harten scheen om ons te verlichten met de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Christus” (2 Korintiërs 4:5,6).