"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan"
(Jezus Christus - Matt. 24:35).


Nederlandse Vertalingen van de Heilige Schrift