Preken door Roy Davison

E-mail

Beluister videopreken van Roy Davison in het Engels:
Can we be the church of the New Testament?
Of lees dezelfde lezingen in het Nederlands
Kunnen wij de gemeente van het Nieuwe Testament zijn?

Terug naar de Bron van het Christelijke Geloof!


“De liefde is uit God” (1 Johannes 4:7)


“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreen 13:8).

  1. Wat hebt u gezien dat niet verandert?
  2. Welke onzichtbare dingen zijn eeuwig?
  3. Het woord van onze God houdt eeuwig stand
  4. De leer van Christus is niet veranderd
  5. De gemeente van Christus blijft dezelfde


“Het geheimenis van Zijn wil” (Efeziërs 1:9)

  1. Verstaat wat de wil van de Heer is
  2. Christenen bidden dat Gods wil zal geschieden
  3. Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen
  4. God heeft het geheimenis van Zijn wil aan Zijn heiligen geopenbaard!
  5. Trouwe rentmeesters van Gods geheimenissen moeten wij zijn