"Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden" (Matteüs 7:7,8 NBG).

Zoekt en gij zult vinden!

Tik één of meer sleutelwoorden in.
Voorbeeld:
geloof hoop liefde
geeft een lijst van preken in dalende volgorde
waarin deze woorden voorkomen.